wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin i Polityka Prywatności 2

Kategorie

Producenci

Hity sklepowe

1
Ozdoby do paznokci KARUZELA KOKARDKA RÓŻ/BŁĘKIT

Ozdoby do paznokci KARUZELA KOKARDKA RÓŻ/BŁĘKIT12,90 zł2,99 zł brutto2,43 zł netto

CND SHELLAC AQUA-INTANCE 7,3 ML

Lakier do paznokci CND SHELLAC AQUA-INTANCE 7,3 ML66,00 zł19,99 zł brutto16,25 zł netto

Ozdoby do paznokci KARUZELA DŻETY złote małe duże

Ozdoby do paznokci KARUZELA DŻETY złote małe duże12,90 zł2,90 zł brutto2,36 zł netto

Kontakt

 • Corio Sp. z o. o.
  ul. Bosa 15
  60-125 Poznań
  NIP: 7792424563
 • E-mail:hurtownia@coriocs.pl
 • Telefon786270542
 • Gadu Gadu
 • Godziny działania sklepu------------------------------------ codziennie 7.00 - 18.00 w soboty 08.00 - 16.00

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego
Centrum Szkoleniowe CorioI. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Centrum Szkoleniowe Corio ustala niniejszym  regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Centrum Szkoleniowe Corio usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro, dostępnego pod adresem http://www.allegro.pl.
3. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.
II. Definicje
1. „Sprzedający”, oznacza firmę Centrum Szkoleniowe Corio Anna Brzozowska - Gierak ul. Jana Keplera8c/16 60-158 Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stolarska1/10.
2. „Kupujący” oznacza każdego, kto podejmuje działania zmierzające do nabycia usługi- zgodnie z prawem - za pośrednictwem strony WWW udostępnionej za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro.pl.
3. Konto kupującego - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
4. „Sklep - sklep internetowy działający w serwisie aukcyjnym Allegro.pl pod profilem użytkownika
„dosia-ab”, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
5. „Usługa świadczona drogą elektroniczną” oznacza realizację zamówienia projektu, dokonaną przez Kupującego, poprzez firmę Centrum Szkoleniowe Corio poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, w celu ich przetwarzania oraz przechowywania, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).
6. „System teleinformatyczny” oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
7. „Adres e – mail” (poczta elektroniczna) składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład:  biuro@coriocs.pl
8. „Regulamin” niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Centrum Szkoleniowe Corio
9. „Wysłanie zamówienia” oświadczenie przez Kupującego chęci zawarcia ze Sprzedającym umowy kupna sprzedaży.
10. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
11. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy;
III. Składanie zamówienia
1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach sklep zamieszcza w serwisie aukcyjnym Allegro.pl w swoim profilu użytkownika „dosia-ab”.
2. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
3. Zamówienia od Kupującego są przyjmowane przez serwis aukcyjny Allegro.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Zamówienia mogą być realizowane tylko na trenie Polski.
5. Kupujący, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Kupującego, Kupujący otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sprzedający ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
6. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów lub usług,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne
adresy),
c) wyboru sposobu płatności.
d) zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający
zamówienie.
7. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane.
8. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
9. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza , iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.
10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w  niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających  realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar - Sprzedający zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.
12. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości
realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w  ciągu 7 dni od
powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sprzedającego (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ).
IV. Ceny towarów.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
- podawane są w złotych polskich,
- zawierają podatek VAT,
- nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Kupujący ma możliwość skorzystania z różnych opcji dostawy. Szczegółowe informacje dostępne są stronach w sekcji "dostawa".
6. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres i w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty na wskazane poniżej konto bankowe Sprzedającego.
7. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. W przypadku niejasności kosztów prosimy i kontakt.
8. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty,
sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
V. Realizacja zamówienia
1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Kupującego danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane, a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu
złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia  cudzych danych identyfikujących w Sklepie internetowym, podszywania się pod inną osobę.
VI. Zapłata
1. Za zamówiony towar - usługę Kupujący obowiązany jest uregulować należność:
a) wpłata PayU
a) przelewem bankowym, na konto podane po potwierdzeniu zakupu;
b) płatnością przy odbiorze.
2. Na poleceniu przelewu należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas
akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej .
3. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze - usłudze w momencie potwierdzenia
przez Sprzedającego zamówienia.
4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży.
VII. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro. Poinformuj
sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni
kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.
Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien wypłacić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
VIII. Gwarancja, niezgodność projektu z umową
1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez
Kupującego, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.).
2. Celem skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczną, drogą listowną na jego adres bądź droga telefoniczną.
IX. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.
2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
3. Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji
zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
X. Kontakt / uwagi
1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu
internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@coriocs.pl,
b) telefonicznie pod nr tel. 503 086 728 dostępnym w  dni powszednie w godzinach 8 do 18
c) listownie na adres:
Centrum Szkoleniowe Corio Anna Brzozowska - Gierak Ul. Stolarska 1/10 60-788 Poznań
XI. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony
Regulamin będzie dostępny na stronie aukcji internetowych udostępnianych przez użytkownika
„dosia-ab” w serwisie aukcyjnym Allegro.pl.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji tekstu Regulaminu
zawierającego zmianę na stronie internetowej Sklepu w serwisie aukcyjnym Allegro.
3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest
spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miałby wpływu, mimo zachowania należytej
staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie
zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do
ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji
Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt nie- bezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Centrum Szkoleniowe Corio z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest
udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem karty użytkownika „dosia-ab” w serwisie
aukcyjnym Allegro.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 01.07.2014
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 obowiązująca od dnia 1 listopada 2018 roku

 

 

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.sklep.coriocs.pl/, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez firmę Centrum Szkoleniowe Corio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Keplera 8c/16, 60-158 Poznań, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524431, NIP: 7792424563,numer Regon: 302832675, zwaną dalej „Corio”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Corio  towary i usługi.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Corio nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Corio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-158), ul. Jana Keplera 8c/16. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się, pisząc na adres: administracja@coriocs.pl

 

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

 2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 4. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez Corio towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

 

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

 2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Corio wobec Użytkownika.

 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.

 5. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez Corio zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 

 6. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 7. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.

 8. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane 
  z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

 4. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

 

Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 
 

 

Pliki cookies - Centrum Szkoleniowe Corio sp. z o.o.

1.    W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2.    Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

3.    W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:

o   remarketing,

o   kategorie zainteresowań,

o   podobni odbiorcy,

o   inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,

o   kierowanie demograficzne i na lokalizację.

4.    Korzystamy z usług retargetingu personalizowanego, które pozwalają dostarczać Państwu najbardziej trafne reklamy związane z treściami oglądanymi w naszych serwisach. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o Państwa aktywność w serwisie. Oczywiście mogą Państwo wypisać się z tego typu usług lub wyłączyć poszczególne funkcje postępując zgodnie z instrukcją na stronie: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl

5.    Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

o   sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,

o   trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,

o   własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis Corio oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Corio, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

 

Pliki cookies zamieszczane przez Serwis Corio oraz cele, do których są wykorzystywane:

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

PHPSESSID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

Do końca sesji

 

Pliki cookies umieszczane na stronie Corio przez podmioty trzecie oraz cele, do których są wykorzystywane:

GOOGLE ADWORDS

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

PREF

Trwałe

Pomaga personalizować reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce) – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto Google.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

id

Trwałe

Używane do celów reklamowych poza stronami Google pochodzący z domeny doubleclick.net

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

drt_, FLC, NID

Trwałe

Ciasteczko serwera reklam .googleads.g.doubleclick.net. Zbiera informacje o działaniach użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Adwords oraz przekazuje z powrotem informacje o konwersjach.

12 godzin (od ostatniej aktualizacji)

 

YOUTUBE

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

_ga

Trwałe

Używane do rozróżniania użytkowników.

2 lata

_gid

Trwałe

Używane do rozróżniania użytkowników.

24 godziny

_gat

Trwałe

Używana do ustalania przepustowości współczynnika zapytań

1 minuta

AMP_TOKEN

Sesyjne

Zawiera token który może być wykorzystane do odzyskania ID klienta z usługi „AMP Client ID”.

Od 30 sekund do 1 roku

 

YOUTUBE

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

PREF

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google.

10 lat (od ostatniej aktualizacji)

Visitor_info1_Live

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo.

8 miesięcy (od ostatniej aktualizacji)

Use_Hitbox

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo.

Do końca sesji

YSC

Sesyjne

Ten cookie jest umieszczony na stronach z osadzonym video z YouTube

Na koniec sesji

 

GOOGLE MAPS

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

PREF

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

 

FACEBOOK

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

datr

Trwałe

Ten plik cookie jest zapisywany, gdy przeglądarka WWW uzyska dostęp do serwisu facebook.com. Plik umożliwia rozpoznawanie podejrzanych prób logowania, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom. Na przykład używany jest do sygnalizowania nieudanych prób logowania lub tworzenia wielu kont służących do rozsyłania spamu.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

 

Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:

FACEBOOK

Corio umieszcza na niektórych stronach swojego Serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

YOUTUBE

Corio osadza na stronach swojego Serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności Youtube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem.

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ

PINTEREST

Corio umieszcza na niektórych stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów na Pinterest, które są powiązane z serwisem Pinterest. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Pinterest. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Pinterest, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Pinterest. Z polityką prywatności można zapoznać się pod sąsiednim linkiem.

https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

 

1.    W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

2.    Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

3.    Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

4.    Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

5.    Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

6.    Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

 

INTERNET EXPLORER

W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć :

 1. "Narzędzia"

 2. "Opcje internetowe"

 3. "Blokuj wszystkie cookies"

Więcej informacji - Internet Explorer

GOOGLE CHROME

W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć :

 1. "Menu Chrome" w prawym górnym rogu

 2. "Ustawienia"

 3. "Pokaż ustawienia zaawansowane"

 4. "Ustawienia treści" w sekcji prywatność

 5. "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

Więcej informacji - Chrome

FIREFOX

W wyszukiwarce Firefox kliknąć :

 1. "Narzędzia"

 2. "Opcje"

 3. "Prywatność"

 4. Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"

 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Firefox

OPERA

W wyszukiwarce Opera kliknąć:

 1. "Ustawienia"

 2. "Preferencje"

 3. "Zaawansowane"

 4. "Ciasteczka"

 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Opera

SAFARI

W wyszukiwarce Safari kliknąć:

 1. "Ustawienia" w prawym górnym rogu

 2. "Preferencje"

 3. "Prywatność"

 4. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Safari

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.

 

 

Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Corio przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Corio, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez Corio, jako administratora danych.

 

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres: Centrum Szkoleniowe Corio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Keplera 8c/16, 60-158 Poznań, administracja@coriocs.pl

 

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Corio przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl